QUART, vydavateĺské a obchodné družstvo požiarnikov